ביטוח השכרת רכב rentingcar.co.il

ביטוח השכרת רכב  הוא נושא חשוב מאוד ומורכב כאחד, לא ניתן לשכור רכב ללא פוליסת ביטוח , ביטוח הרכב בעת השכרתו הוא צעד נכון הן לכם כשוכרים והן לחברות השכרת הרכב וכמובן לחברות הביטוח. ביטוח השכרת הרכב יכול ליהיות נושא קשה, יקר, מסובך ולא מובן, בסופו של יום הביטוח הוא לטובתינו.  כאשר אתם שוכרים רכב מומלץ להסתכל על הנושא בצורה חיובית, הרי במקרה של תאונה, חברת הביטוח היא זו שלוקחת אחריות על הנזקים . ביטוח חברות השכרת הרכב מכסות את עצמן מפני פגיעות או גניבות. ראוי לציין שהחברה המבטחת היא חברת הביטוח והמבוטח היא חברת השכרת הרכב אשר מבטחת את הרכבים, הלקוח השוכר את הרכב חותם על פוליסת הביטוח.

הפרשי פוליסת הביטוח משתנים מחברה לחברה, הבדלי הסכומים יכולים להגיע למאות שקלים, רצוי לעשות השוואה בתעריפי חברות הביטוח אשר מבטחות את הרכבים.
פוליסת הביטוח לא ניתנת לשינוי לא ע"י השוכר ולא ע"י החברה המשכירה. פוליסות הביטוח הינן קבועות למעט שינויים בסוגי הפוליסה עקב תנאים כאלו או אחרים, לדוגמא : גיל, ותק, סוג הרכב, הרשעות קודמות, מספר תביעות קודמות.
תעריף הפוליסה נקבע ע"פ תעריף ביטוח זמני לרכב, המחיר של הפוליסה בשבוע הראשון יהיה 5 אחוז מהפוליסה השנתית הכוללת של הרכב. כל יום נוסף יהיה 3 אחוז מהפוליסה השנתית של הרכב ליום.

הביטוח חל אך ורק בתוך גבולות הארץ, כמובן אם השכרת הרכב נעשת בארץ.
כאשר בסוכנות הרכבים ישנם יותר מ 40 פריטים ( רכבים ), יש לחברת ההשכרה אפשרות לא לכלול בביטוח את מרכב התחתון של הרכב כולל את הצמיגים.

סכום ההשתתפות העצמית משתנה ונקבע מראש, לפי סוג הרכב, גיל הנהג, ותק הנהג  וכו...  סכום השתתפות העצמית נע בין  2000-5000 ש"ח או לחלופין  בין  1500-3000 ש"ח, שוב תלוי בסוג הרכב. חס וחלילה כאשר קרתה תאונה ויצא שצד ג' הוא האשם, השוכר בכל זאת  ישלם בגין השתתפות עצמית, אך חברת ההשכרה תתבע את צד ג' וכספו של השוכר יוחזר לו. כמובן שחברת ההשכרה לא תחזיר לשוכר את הכסף אם יוודא שהיה תחת השפעת אלכוהול או סמים.

למה ביטוח השכרת רכב יקר?
זהות הנהגים אינה מוכרת לחברת הביטוח, אתה תמיד יכול לסמוך יותר על משהו שהינך מכיר והוא מכיר אותך.
הרכב אינו שייך באופן אישי לנהג וכך גם הוא מתנהג אליו כאילו הוא לא שלו, אנו מתייחסים לחפצים אישיים שלנו באופן אדיב יותר.
הטיפול ברכבים שכורים הרבה פחות מושקע כך שתקופת הבלאי קצרה יותר. יש יותר נזק.
לרכב תחלופה רבה של נהגים וכל נהג מתייחס באופן שונה לרכב.

סוגי ביטוחים

ביטוח חובה
ביטוח אשר לפי משרד האוצר חובה לעשותו, הביטוח מכסה נזקי גוף של הנוסעים ברכב ושל הולכי רגל אשר נפגעו מהרכב. הביטוח מכסה הוצאות רפואיות, פיצוי בגיו אובדן עד 3 פעמים השתכרות הממוצעת במשק וכן פיצוי בשל כאב וסבל.

ביטוח מקיף
ביטוח כשמו כן הוא, כיסוי מקיף לנזקיי הרכב, במידה והרכב ניזוק בדרך זו או אחרת ואם הרכב במצב  Total Loss ( טוטאל לוס ) חברת הביטוח מכסה את הנזק. הנזקים אשר נמנים תחת קטגוריה זו, בין השאר הם , שריפה של הרכב, גניבה, ניפוץ שמשות, רכב חילופי במקרה הצורך, שרותי גרירה, צד ג', שטפונות, פגיעה ברכב בעת ניסיון גיניבה. לא חובה לעשות ביטוח זה אך בהחלט מומלץ.

ביטוח צד ג'
ביטוח זה מכסה במקרה של תאונה את הנזק של הרכב או במקרה של פגיעה בבן אדם אחר, בדרך כלל ביטוח זה נכלל בתוך ביטוח מקיף. זהו ביטוח צד שלישי, במקרה שאין לכם ביטוח מקיף מומלץ לשקול ביטוח צד ג'.

לפני שאתם פונים לשכור את הרכב קראו היטב את פוליסת הביטוח, ראו מה מציעה חברת הביטוח, איזה סוג של ביטוח ומה נכלל בתוך הביטוח, אם זה ביטוח מקיף בידקו מה הביטוח מכיל ומה לא, איזו פגיעה הבביטוח מכסה.

CDW
collision Damage Waiver- מתייחס גם ל  LDW-Loss Damage Waiver זהו ביטוח אשר מגן על השוכר מפני השתתפות מלאה בנזק לרכב השכור ואו מצד ג' במקרה של תאונה, לא לשכוח, בדרך כלל על השוכר תחול השתתפות עצמית. בעיקרון זהו סעיף בו חברת הביטוח מכסה על כל נזק ברכב או גניבה למעט נקודות מסוימות במכונית, כמו צמיגים או שמשות, משתנה מחברה לחברה.

SCDW
מבטל את השתתפות העצמית,  Super collision Damage .

LIS
liability Insurance Supplement-  סעיף של הביטוח בו השתתפות חברת הביטוח היא מעבר למינמום הביטוח הרגיל, הסעיף הוא בגין פגיעות גוף לשוכר המכונית או למי שנמצא איתו ולצד ג'. כמו כן סעיף זה הוא גם בגין גניבה של הרכב.  SLP-Supplemental Liability Protection ואו  SLi -Supplemental Liability Insurance  נכללים באותה קטגוריה של ביטוח כמו ה  lis .

PAI
Personal accident Insurance-  ביטוח בו חברת הביטוח מספקת תשלום חד פעמי לאחד מנוסעי הרכב בעת פציעה כזו או אחרת ואו מוות, כולל תשלום לבית חולים.

PEC
Personal Effects coverage- ביטוח בו חברת הביטוח מספקת תשלום על גניבת הרכב או גניבת חפצים מהרכב של אחד מהנוסעים.

SLI
 זהו ביטוח אשר אשר משתמשים בו בארצות הברית , הביטוח מרחיב את כיסוי השוכר במקרה של פגיעה צד ג'.

ראו גם : התנאים של תוכנית ביטול השתתפות עצמית בהשכרת רכב  השכרת רכב בחו"ל

להשכיר רכב rentingcar.co.il השכרת רכב בחו"ל